Privacy Policy

Inleiding

In deze privacyverklaring lichten we toe welke gegevens we van jou verzamelen, wat we daar mee doen en hoe we er voor zorgen dat jouw gegevens veilig zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door Docentgezocht.nl geleverde diensten. Het platform is gebouwd middels een Privacy first methode.

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken jouw persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt om gebruik te kunnen maken/kennis te kunnen nemen van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken bij het plaatsen van een vacature.

  • Voorletters/voornaam en achternaam 
  • Organisatienaam
  • Mailadres
  • Telefoonnummer (mobiel of vast) 
  • Overige persoonsgegevens die je actief en met toestemming verstrekt voor aanmeldingen van nieuwsbrieven, aanmelding van activiteiten en deelname aan (digitale) platformen.
  • IP adres
  • Foto en beeldmateriaal

Docentgezocht.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, een strafrechtelijk verleden of etnische gegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het kunnen vertonen van de door u opgestelde vacatures.
  • Het anoniem analyseren van gedrag op de website om de website te verbeteren

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Docentgezocht.nl gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Docentgezocht.nl zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

We bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarmee we de gegevens hebben verzameld en/of de duur die wettelijk is vastgelegd in de Archiefwet.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Docentgezocht.nl deelt noch verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Docentgezocht.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn niet noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze maken mogelijk dat wij website-gebruiksanalyses kunnen doen en dat jij onze webpagina’s kunt delen. Het Google Analytics-cookie is tot 2 jaar na de sessie geldig. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@docentgezocht.nl.

Beveiliging

Docentgezocht.nl hecht waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. Docentgezocht.nl heeft passende (technische) maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als Docentgezocht.nl gebruik maakt van de diensten van derden, zal Docentgezocht.nl in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken over de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Jouw privacy-rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zal Docentgezocht.nl je hierover binnen 15 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info@docentgezocht.nl

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy Statement kun je contact met ons opnemen, via info@docentgezocht.nl. Dit privacy-statement is opgesteld d.d. 25-5-2018