Teamleider Future Design Center

Website NHL Stenden

Wil jij je inzetten voor grensverleggend onderwijs op het maatschappelijk zeer relevante gebied van  ICT en Creative Technologies? Wil jij samen met je team een heldere koers uitstippelen en de teamleden als dienend leider faciliteren in het bereiken van hun resultaten?

NHL Stenden Hogeschool zoekt voor de Academie ICT&CT een

Teamleider Future Design Center

0,8 fte

Binnen de academie ICT & Creative Technologies fungeert het team Future Design Center (FDC) sinds 2020 als een Graduate School: de lectoraten en de masteropleidingen op beide domeinen ICT en Creative Technologies zijn hierin ondergebracht. In de beginfase is de nadruk gelegd op begeleiding van de sterke groei van het domein Creative Technologies; voor de voorziene groei van het domein ICT wordt nu een tweede teamleider gezocht.

Wie zoeken we

Een Teamleider die met het team gaat werken aan het realiseren van de strategische doelen van onze hogeschool, het ontwikkelen en uitbouwen van hoogwaardig Design Based Research en het bouwen aan de verbinding tussen onderzoek en onze bachelors binnen het domein ICT. Een bevlogen leidinggevende die verantwoordelijkheid durft te nemen en zichtbaar maakt waar wij als hogeschool voor staan: grensverleggend onderwijs. In jouw rol combineer je coachen, sturen, verbinden en faciliteren. Je stemt je aanpak af op de fase van organisatie- en teamontwikkeling. Je bent de aanjager en drager van de transitie binnen een nieuwe hogeschool die altijd in beweging is. Goede en betrokken docent-onderzoekers zijn de sleutel tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek.

Waar ga je aan de slag

Je gaat werken binnen de Academie ICT&CT op een maatschappelijk zeer relevant werkgebied. De vraag naar kwalitatief hoog opgeleide informatici is en blijft groot, de vraag naar specifieke kennis neemt alleen maar toe.

De standplaats is Leeuwarden (hoofdvestiging NHL Stenden en Blokhuispoort), waarbij nadrukkelijk ook veel samenwerking met de vestigingen in Emmen en op Terschelling zal plaatsvinden. Binnen het Future Design Center zijn de volgende onderdelen ondergebracht:

 • SeGa@NHL Stenden, dit betreft
  – de master Serious Gaming,
  – het lectoraat Serious Gaming en
  – het SeGaLab.
 • Master Design Driven Innovation.
 • Het platform Future Design Factory, onderdeel van het internationale Design Factory Network.
 • Het nieuwe lectoraat Martime IT Security (MITS).
 • Het academiebrede organisatieonderdeel Business Relations.

In deze functie ressorteer je rechtstreeks onder de academiedirecteur.

Wat ga je doen

Als teamleider krijg je de kans om:

–          Leiding te geven over een nieuw in te richten team op het IT-domein (in brede zin).

–          Het nieuwe lectoraat MITS mede vorm te geven.

–          De opstart van de nieuw geworven lector Maritime IT Security te begeleiden, in nauwe samenwerking met de academie Maritiem Instituut Willem Barentz.

–          Vorm te geven aan een verdere groei van onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld AI en IT Security in aansluiting op de (inter-) nationale en regionale programma’s op dit gebied richting de bachelors in Leeuwarden en Emmen (en omgekeerd).

–          Diversiteit binnen de ICT-opleidingen in Leeuwarden en Emmen te stimuleren door de maatschappelijke relevantie van de onderzoeksopdrachten te benoemen en te versterken.

Daarbij laat je zien dienend naar binnen en verbindend naar buiten te zijn. Je ondersteunt het team bij het behalen van de gewenste resultaten en werkt parallel hieraan aan de ontwikkeling richting een resultaatverantwoordelijk team, passend bij het gedachtengoed van de nieuwe hogeschool. Je doet dit op een manier die past binnen het concept van ‘dienend leiderschap’.

Als teamleider betekent dit concreet:

 • Je neemt deel aan het managementoverleg van jouw academie en vervult hierin de verbindende schakel naar en van jouw team. Je kunt in het MT een rol krijgen die je uitoefent ten behoeve van alle MT leden/teams van de academie.
 • Je ontwikkelt met jouw team en jouw collega-teamleider een teamplan om de gewenste resultaten te behalen, passend binnen de meerjarenstrategie van FDC  en draagt actief bij aan de beleidsontwikkeling van de Academie ICT&CT.
 • Je zoekt naar en bouwt aan samenwerking tussen teams binnen jouw academie en zorgt voor verbinding tussen jouw academie en het werkveld. Je draagt proactief bij aan de internationale én regionale ambities van onze hogeschool. Think global, act local.
 • Je stimuleert en ondersteunt de passie, talenten, initiatieven en ambities van docenten, medewerkers en studenten en werkt vanuit een empathische en constructieve mindset.
 • Je ondersteunt en faciliteert je team in het organiseren, uitvoeren en evalueren van het praktijkgericht ontwerponderzoek (Design Based Research) met als doel de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te waarborgen.

Naast je werkzaamheden als teamleider heb je ook docenttaken om goed de verbinding te houden met het primaire proces. Graag gaan we met jou in gesprek over jouw expertise en dan vooral over op welke manier je deze inzet op de verbinding tussen teamleiderschap en het primaire proces.

Profielschets
Je beschikt in elk geval over een afgeronde masteropleiding en je hebt ruime ervaring binnen het hbo-onderwijs, zowel als docent als in coördinerende/leidinggevende rol.

 • Je hebt grondige ervaring in breedte en diepte op het gebied van IT en inzicht in en overzicht over de actuele vraagstukken.
 • Je omarmt het gedachtengoed van NHL Stenden hogeschool, onze visie op leiderschap en onderwijs en in het bijzonder onze waarden: Je bent ondernemend, verbindend en vindingrijk.
 • Je bent je bewust van je rol in het ‘midden’ en je weet verschillende belangen op een goede manier te verbinden en hier helder en transparant over te communiceren.
 • Je laat zien actief en op een transparante manier de verbinding te zoeken op mens, team en organisatieniveau. Daarbij laat je zien zowel aanjagend en enthousiasmerend als organiserend en structurerend te zijn.
 • Je beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen, humor en zelfreflectie en je weet dit in goede balans te brengen en te houden met het resultaatgericht werken.
 • Je bent overtuigd van de kracht van de verschillen binnen een team, je stimuleert de uitwisseling van verschillende perspectieven op vraagstukken, bewaakt de integraliteit en zorgt dat iedereen zich gehoord voelt en weet.
 • Je beschikt over (ruime) kennis en ervaring met bedrijfsvoering, financiële verantwoording en verslaglegging, marketing, communicatie en integraal personeelsbeleid maar bovenal mensenkennis en affiniteit met het vakgebied
 • Je communicatieve vaardigheden gaan verder dan het louter goed Nederlands en Engels kunnen spreken en schrijven.

Wij bieden je
Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 5.717,25 (schaal 12) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering.

Ingangsdatum: 1 juli 2021

De functie maakt onderdeel uit van het leidinggevend kader van de hogeschool. Flexibiliteit van teamleiders binnen de functie, maar ook tussen functies is normaal en daar wordt vanuit het HRM-beleid ook actief op gestuurd. NHL Stenden kent een leiderschapsprogramma voor teamleiders. De teamleiders van de academie ICT&CT nemen hieraan deel.

Over NHL Stenden Hogeschool
Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij geven onze studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. We hebben sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio, maar ook over de grenzen. Als internationale multicampus-hogeschool stimuleren we onze studenten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en te participeren in innovatieve projecten. We creëren een ontmoetingsplaats waar kennisstromen en culturen samenkomen en we nieuwe verbindingen leggen met het werkveld. Op ambitieuze wijze zorgt NHL Stenden voor kennis die werkt!

Reageren
Ben jij de enthousiaste en inspirerende teamleider die wij zoeken? Stuur je motivatie en CV via de sollicitatieknop t.a.v. Peter Mulder, Directeur Academie ICT&CT, onder vermelding van vacaturenummer 2678 AICT.

Procedure

Je kunt tot en met 15 juni reageren.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je bellen met Peter Mulder, Directeur Academie ICT&CT , tel nr. 06-22947218.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nhlstenden.easycruit.com.