Vakleerkracht Dienstverlening & Producten

 • Full Time
 • Part Time
 • Emmen

Website RENN4

RENN4 is een onderwijsorganisatie voor leerlingen die specifieke vragen stellen aan het onderwijs op het gebied van leren en gedrag. Op meer dan 30 locaties in de drie noordelijke provincies geven we speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dit alles gericht op het realiseren van een toekomstperspectief voor kinderen en jeugdigen met een specifieke onderwijsbehoefte.

RENN4 de Atlas in Emmen

zoekt i.v.m. de groei van het leerlingenaantal naar een

Vakleerkracht Dienstverlening & Producten

m.i.v. het nieuwe schooljaar

WTF 0,6 (WTF 1.0 is bespreekbaar in combinatie met 0,4 groepsleerkracht)

Jouw werkzaamheden

Je verzorgt onderwijs en verricht rechtstreeks daaruit voortvloeiende taken, zoals het voorbereiden van lessen op basis van het leerplan en het beheren en bijhouden van de pedagogische en didactische administratie. Je draagt bij aan de activiteiten van de school, zoals schoolevenementen en teamvergaderingen. Je levert een bijdrage aan de vernieuwing van het onderwijs en draagt bij aan je eigen deskundigheidsbevordering.

Jouw werkplek

De Atlas in Emmen verzorgt speciaal voorgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot en met 21 jaar uitgaande van het perspectief van de individuele leerling. Hoewel de leerlingen allemaal een Cluster 4 indicatie hebben, zijn er grote verschillen in ontwikkelingsniveau. Ook is er sprake van veel verschillende psychiatrische problematiek, persoonlijkheidsproblemen en sociaal-maatschappelijke problemen waarvoor een uitgebreid onderwijs- en zorgaanbod nodig is. Hierdoor kunnen leerlingen het bij hen passende onderwijs en de noodzakelijk hulp krijgen. De lessen worden gegeven binnen de Atlas/ of één van de neven locaties, dat betekent dat wij gebruik maken van de lokalen die binnen het netwerk beschikbaar zijn. Dit vergt een goede samenwerking met collega’s van de netwerkpartners. Je komt te werken in een vitaal en dynamisch team, waar welzijn en welbevinden leidende waardes zijn. We verwachten een open en ondernemende houding richting leerlingen en collega’s. Naast de 5 kernwaarde van de organisatie werken we oplossingsgericht.

Wil je onderdeel worden van ons team, stuur dan een inspirerende brief met CV en we spreken elkaar snel!

Wat wij vragen

 • 2 e graads bevoegd docent D&P ;
 • goede communicatieve vaardigheden en het vermogen deze te vertalen in het werken met leerlingen, teamleden, collega’s binnen het EsdalCollege en ouders;
 • het vermogen vanuit een multidisciplinaire benadering samen te werken met andere disciplines binnen de school en externe instanties op het gebied van jeugdzorg;
 • affiniteit met de doelgroep, namelijk jongeren met gedrags- en/of psychiatrische problematiek;
 • je bent een teamwerker met een flexibele instelling, open houding, humor en relativeringsvermogen.

Wat wij bieden

 • inschaling in schaal L11, conform de CAO voor het Primair Onderwijs;
 • interne scholings- en begeleidingsmogelijkheden;
 • vitaliteitsprogramma;
 • aanstelling voor een jaar bij goed functioneren en gelijkblijvende economische omstandigheden, uitzicht op een vaste aanstelling.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw , de Atlas in Emmen, tel. . Algemene informatie vind je via www.renn4.nl .

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je www.renn4.nl.